Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Heuvelland en Langemark schrappen belastingen

Heuvelland en Langemark schrappen belastingen

Nieuws
25/03/2020

Het volledig schrappen van de algemene gemeentebelastingen naar aanleiding van de Coronacrisis, is voor het bestuur een evidente keuze die zal voorgesteld worden op de eerstvolgende gemeenteraad.

Schepen Dominique Cool: “Het schrappen van deze belasting zou een heel eerlijke en sociale steunmaatregel zijn, die vooral voor de laagste inkomens een groot effect heeft maar die daarnaast ook helemaal niemand uitsluit. De inkomsten van deze belastingen zijn iets meer dan 400.000 euro op jaarbasis en bovendien worden deze geïnd in de zomermaanden. Het college vindt het zondermeer ongepast om deze belasting dit jaar te heffen en wil het meerjarenplan in die zin bijsturen We zijn ons bewust dat deze crisis ook nog wel wat andere financiële kopzorgen met zich zal meebrengen voor onze gemeente, maar op dit moment is er eensgezindheid in het leggen van absolute prioriteit voor steun aan onze inwoners waar het kan. Hiermee proberen we alvast financieel wat te ondersteunen. Daarnaast ontmoeten de burgemeester en de schepenen elkaar dagelijks via videoconference om noden bij te sturen en steunacties af te stemmen of te initiëren.”

Marc Lewyllie, burgemeester Heuvelland: "Als steun aan al onze inwoners en ondernemingen hebben we beslist om in 2020 geen algemene gemeentebelasting te innen. Deze bedraagt normaal 40 euro voor een alleenstaande, en 60 euro voor een gezin of bedrijf. Normaal zouden de aanslagen in de komende maanden naar de inwoners gaan, terwijl het nu echt het moment niet is om taksen te innen. We hebben dan ook beslist om deze inning niet uit te stellen, maar om hem meteen te schrappen in 2020. Het schrappen van deze belasting is een heel eerlijke en sociale steunmaatregel, dit zal voor de laagste inkomens het grootste effect hebben."

Auteurs: