Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Varkensboeren kunnen tot midden mei kiezen voor stopzetting

Varkensboeren kunnen tot midden mei kiezen voor stopzetting

Nieuws
07/04/2023

Een van de doelen van het stikstofakkoord van vorig jaar was om het aantal varkens in Vlaanderen tegen 2030 met 30 procent te reduceren. Varkenshouders met een impactscore hoger dan 0,5 procent krijgen daarom de mogelijkheid om tegen vergoeding vrijwillig hun bedrijf stop te zetten. Daarvoor werd 200 miljoen euro voorzien. De regeling trad in werking op 3 april en boeren die willen stoppen, hebben 45 dagen de tijd om een aanvraag in te dienen. Als hun dossier wordt goedgekeurd, hebben ze een jaar om de activiteiten stop te zetten. De stal moet worden gesloopt ofwel moet de inrichting worden verwijderd. De uitbater mag vervolgens niet op een andere plaats opnieuw varkens gaan houden.

Het steunbedrag gaat van 16 euro tot 838 euro per varken, onder meer afhankelijk van het gewicht van het dier en de levensduur van de stal. De sloopvergoeding voor de stallen bedraagt maximaal 40 euro per vierkante meter.

Het systeem staat los van de vrijwillige uitkoopregeling voor zogenaamde oranje bedrijven. De stikstofreductie als gevolg van de regeling voor de varkenshouders zit niet in de berekeningen voor het stikstofakkoord en wordt beschouwd als bonus om het stikstofbad sneller te laten leeglopen.

Auteurs: 
Belga