Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vijf miljoen voor betere bescherming tegen droogte en wateroverlast

Vijf miljoen voor betere bescherming tegen droogte en wateroverlast

Nieuws
14/12/2022

Samen met verschillende partners zal de provincie er werken aan een duurzame watervoorraad, goede waterkwaliteit, de opvang van overtollig water en een klimaatrobuust landschap. Mét oog voor landbouw en biodiversiteit.

Een van de projecten waar de provincie op inzet is Beverhoutsveld. Daar wordt werk gemaakt van onder- en bovengrondse natuurlijke waterbuffering om de grondwaterspiegel te doen stijgen. Concreet wordt een verdwenen historische vijver gereconstrueerd en krijgen de polderwaterlopen meer ruimte.

Bij het project IJzer-Handzamevallei wordt vanaf 2023 ingezet op de inrichting van het Blankaartbekken en de Handzamevallei in de Westhoek. Zo komen er overstromingsgebieden met een captatiepunt voor de landbouw. Bovendien worden oevers heringericht zodat het water meer ruimte krijgt en minder snel afvloeit.

Een derde project, de Romboutswervepolder, moet onder meer verzilting in de polder tegengaan. De provincie werkt samen met de steden Damme en Brugge om stuwen te plaatsen, slibwallen te verwijderen en oevers herin te richten. De oude omwallingen van het provinciedomein Fort Van Beieren worden aangepakt in functie van waterbuffering.

Auteurs: