Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Waregem bezorgd over breekwerf over de grens: stad wil extra maatregelen om hinder te beperken

Waregem bezorgd over breekwerf over de grens: stad wil extra maatregelen om hinder te beperken

Nieuws
13/05/2022

In het bezwaarschrift vragen de besturen of de bevoegde instanties de aanvraag grondig onderzoeken. Daarmee moet gegarandeerd worden dat de hinder voor de buurtbewoners beperkt en aanvaardbaar blijft.

Extra mobiliteit

"Door de omgevingsvergunning goed te keuren zal er extra mobiliteit zijn, wat extra sluipverkeer met zich mee kan brengen door Waregem en Zulte", klinkt het bij de stadsbesturen. Daarom willen ze dat zwaar verkeer verplicht gebruik maakt van de wegen door de industriezone in Kruisem om zo snel mogelijk op de snelweg of grotere wegen te geraken. Daarnaast wil de stad ook dat aan- en afvoer door derden niet mogelijk is voor 8.30 uur.

Door de bijkomende mobiliteit zal er volgens hen ook geluidshinder zijn voor de buurtbewoners. Daarom willen de besturen dat alle verkeersbewegingen op de site zelf plaatsvinden en niet op de openbare weg. Ook willen ze dat een erkende firma een geluidstudie uitvoert zodra het bedrijf opgestart is. "Als er niet aan de geluidsnormen voldaan wordt, moeten er verdere maatregelen komen", klinkt het in een persbericht.

Stofhinder

De firma voorziet momenteel muren van 10 meter hoog, maar ook het materiaal wordt tot op die hoogte gestockeerd. Daarom vragen de stad Waregem en de gemeente Zulte aan de bevoegde instanties om een maximale hoogte vast te leggen om stofhinder te voorkomen.

Als bijkomende maatregel om stofhinder voor de buurt tot een minimum te beperken, vragen de besturen om de grond voldoende te bevochtigen en de openbare weg op geregelde tijdstippen te reinigen.

Auteurs: 
Kjenta Vangampelaere