Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wateroverlast Wenduine: alle pompen werkten normaal

Wateroverlast Wenduine: alle pompen werkten normaal

Nieuws
19/08/2020

Die legden uit dat de wateroverlast van het voorbije weekend te maken had met een ongewoon hevige neerslag en niet met een gebrekkig functioneren van de installaties van Aquafin aan de Manitobawijk in Wenduine. Zij ontkennen de stelling van buurtbewoners dat de pompen te laat aansloegen.

Al op 17 juni liepen er in de Neptunuswijk in Wenduine kelders en garages onder. Toen was de oorzaak duidelijk: als er na een lange periode van droogte plots een hevige regenval is, dan spoelen alle vuil, bladeren, hondenpoepzakjes naar het pompstation en verstoppen de pompen. Dat is gebeurd op 17 juni en de verzekering van Aquafin neemt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Dit weekend leek het erop dat hetzelfde verhaal zich herhaalde: lange droogte en plotse neerslag, waardoor allerlei vuiligheid de pompen verstoppen. Volgens Aquafin is dat dit keer echter niet gebeurd. Omdat stortbuien voorspeld waren, werden de filterkorven vrijdag én zaterdag schoongemaakt. Ook bij het begin van de overstromingen zondag werden de korven gecontroleerd, maar daar was geen probleem.

Geen eenvoudige oplossing

Schepen van Openbare Werken Marleen Desoete: “Wij wilden graag horen van Aquafin of er ingrepen mogelijk zijn om de ellende in de toekomst te vermijden. Dat bleek echter niet eenvoudig: alle systemen in ons land zijn erop berekend dat ze een hevige stortbui die één keer om de 20 jaar kan voorkomen, aankunnen. Zondag viel echter veel meer neerslag dan voorzien in zo’n 20-jarige piek."

Als een gemeente zich wil beveiligen tegen een 50- of 100-jarige piek, dan zijn de investeringen daarvoor gigantisch. Voor een gemeente als De Haan kan dat gemakkelijk oplopen tot 100 miljoen euro. Onder andere het hele riool- en afwateringsstelsel zou dan aangepast moeten worden. Op de lange termijn is het ook echt belangrijk dat er minder wordt verhard zodat het water in de grond kan sijpelen, dat mensen meer water opvangen.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Wij hebben afgesproken dat alle diensten die betrokken zijn bij het waterbeheer in onze gemeente, o.a. Aquafin en Farys, zeer binnenkort gaan samenzitten. Zij moeten nadenken over een paar eenvoudige ingrepen die kunnen helpen. Wij denken aan een extra bufferbekken, een extra pomp, enz. Wij vragen geen wetenschappelijke studie van drie jaar, maar een zo concreet en eenvoudig mogelijke ingreep."

Hulp aan getroffen inwoners

Intussen zijn de gemeentelijke diensten zo goed als klaar met het ophalen van kapotte spullen bij de getroffen inwoners. Schepen van Werken in Eigen Beheer Christine Beirens: “Inwoners van de getroffen straten moeten de aanvraag doen bij de Milieudienst, en meer dan 60 mensen deden dat de voorbije dagen. Daarnaast zijn er ook heel wat mensen, die zonder dat te melden, hun spullen meegaven toen ze de vrachtwagen voorbij zagen komen. Dat is jammer, want daardoor heeft het gemeentebestuur ook geen goed zicht op het aantal getroffenen en op de schade. Maar het belangrijkste is dat we als gemeente de mensen die slachtoffer werden van de wateroverlast op die manier toch een klein beetje hebben kunnen helpen”.

Intussen laat het gemeentebestuur op het hele grondgebied de afvoerputjes in het wegdek uit voorzorg nog eens extra reinigen.

Bekijk ook:

Auteurs: