Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Crombez wil loonplafond voor mandatarissen

Crombez wil loonplafond voor mandatarissen

Nieuws
23/02/2017

De partij kwam mee in opspraak in de Publipart-affaire, waarbij bleek dat politici van alle grote partijen hoge vergoedingen en zitpenningen ontvingen van intercommunales en hun dochters.

Belangrijkste maatregel is dat Crombez de vergoedingen van de mandatarissen - burgemeesters, parlementsleden, enzovoort - wil plafonneren op 6.600 euro netto per maand. Na de volgende verkiezingen moet daar zelfs nog vierhonderd euro af. Burgemeesters en schepenen die in intercommunales zetelen, mogen daar niet langer voor worden betaald, omdat die bezigheden deel uitmaken van hun job.

Partijcongres

Alle sp.a-mandatarissen zullen voortaan hun bezigheden en de vergoedingen die daar tegenover staan moeten publiceren op de sp.a-website. Naast het hoofdberoep en wat daar wettelijk uit voortvloeit mogen er maar drie mandaten meer worden uitgeoefend. Wie daarvan wil afwijken moet toestemming vragen aan de deontologische commissie. Het aantal mandaten in de intercommunales en aanverwanten moet bovendien fors naar omlaag. De regels moeten nog worden goedgekeurd op het partijcongres volgende maand. "We zullen pas op het congres weten hoe groot de steun is", zei de voorzitter in Terzake op Canvas. Tijdens die bijeenkomst kan de tekst nog worden geamendeerd, maar: "als mijn leden dit massaal niet zien zitten, heb ik een probleem als voorzitter".

Auteurs: 
Belga