Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Izegem start nieuwe procedure voor bouw evenementenhal

Izegem start nieuwe procedure voor bouw evenementenhal

Nieuws
15/06/2021

Ze start een nieuwe procedure want de ingediende offerte voldeed niet aan de minimumeisen die de stad vooraf oplegde. Zaal ISO, die momenteel dienst doet als vaccinatiecentrum, gaat na afloop van de vaccinatiecampagne tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuwe evenementenhal. Eind vorig jaar selecteerde de stad drie ontwerp- en bouwteams voor de uitvoering ervan. Slechts een van hen diende op 30 april een offerte in. Die offerte haalde de vooropgestelde oppervlakte niet en ook op het vlak van duurzaamheid bleef die onder de verwachtingen. Schepen Caroline Maertens: “De coronacrisis zorgt momenteel ook voor erg hoge materiaalprijzen. Ook de kostprijs van de technieken ligt flink hoger dan verwacht. We moeten dus vaststellen dat het vooropgestelde budget op dit ogenblik niet toereikend is. We bekijken met het college hoe we het budget kunnen verhogen."

Vertraging

De noodgedwongen herneming van de procedure vertraagt de realisatie van de nieuwe evenementenhal met een klein jaar. “Maar wees gerust, zeker nog tijdens deze bestuursperiode kunnen de Izegemnaars in een nagelnieuwe zaal terecht voor bijvoorbeeld een fuif, eetfestijn, muziekoptreden of beurs”, besluit schepen Bogaert.

"Gemiste kans"

"Dat het met de offertevraag voor de nieuwe evenementenhal zou mislopen, stond in de sterren geschreven," zegt Groen Izegem. "Al begin maart heeft Groen Izegem bij monde van voorzitter Hannes Vanderstraeten gewaarschuwd dat er te weinig middelen waren vrijgemaakt voor de evenementenhal die Izegem nodig heeft. We hebben toen het budget afgetoetst bij mensen uit de sector en het was meteen duidelijk dat er al voor de recente prijsstijgingen door corona onvoldoende budget was voorzien. Bovendien viel de zaal nogal klein uit. In de offertevraag zat daarenboven de voorwaarde dat aannemers die het budget van 2,45 miljoen euro overschreden automatisch werden uitgesloten. Dat was geen verstandige keuze, want je vergroot zo het risico dat 1 of 2 partijen voortijdig afhaken en er helemaal geen onderhandelingsmarge meer is. De herziening zou uiteraard nog geen garantie op succes zijn, maar nu is die kans wel verkeken en wie zegt dat de situatie binnen een jaar gunstiger zal zijn?"