Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Oplossing voor verkeersleefbaarheid in Heestert en Avelgem

Oplossing voor verkeersleefbaarheid in Heestert en Avelgem

Nieuws
26/03/2021

Het zwaar vrachtverkeer in de kernen van de deelgemeenten Moen en Heestert is al vele jaren een doorn in het oog van de inwoners. Het zorgt voor verkeersonveiligheid en deverkeersdrukte is zwaar belastend voor het dagelijks leven.

Burgmeester Marc Doutreluingne: “Dit alles vroeg maandenlange  voorbereiding waarin zowel ik als de burgemeester van Avelgem een belangrijk aandeel hadden, want ook het centrum van Avelgem zal hierdoor ontlast worden. Vandaag is het dus D-day met de opstart van een gewestelijk RUP en de officiële mededeling van het initiatief in de Vlaamse Regering.

Op gezamenlijk voorstel van de ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters werd beslist om een gewestelijk RUP op te maken voor een alternatieve verbinding tussen Zwevegem-Knokke en de N353 (Avelgem). Het departement Omgeving zal een geïntegreerd planningsproces voorzien waarin de optimale situering van de N8 zal worden vastgelegd en waarmee de leefbaarheid in de dorpskernen sterk zal verbeterd worden. Een betere en efficiëntere ontsluiting van het bedrijventerrein Moen-Trekweg/Imog-site behoort ook tot de doelstellingen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Het is een open deur intrappen dat de verkeerssituatie in Heestert en Avelgem niet alleen nefast voor de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de dorpskernen. Met deze startbeslissing slaan we de handen in elkaar met de lokale bestuur met één doel voor ogen: met maximaal respect voor omgeving zoeken naar een betere ontsluiting zodat de leefbaarheid voor alle inwoners kan verbeteren”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De kernen van Zwevegem (Knokke), Moen, Heerstert en Avelgem-centrum hebben te kampen met zwaar doorgaand vrachtverkeer wat de fiets- en verkeersveiligheid in het gedrang brengt. Deze bovenlokale oplossing zal zorgen voor een betere doorstroming en de leefbaarheid in de kernen vergroten. Centraal staat verkeersveiligheid met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker.”

Burgemeester Lut Deseyn: “Ik ben de ministers Peeters en Demir uiterst dankbaar dat zij samen met ons een oplossing zoeken om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in onze gemeentes te optimaliseren. Historisch gezien is geen gemakkelijke oefening maar ik ben er vast van overtuigd dat we hiermee enorm grote stappen vooruit zetten.”

Burgemeester Marc Doutreluingne: “Na jaren zwoegen voor een lokale ontsluitingsweg, ben ik als burgemeester bijzonder gelukkig dat de Vlaamse Regering de fakkel overneemt voor een bovenlokale oplossing. Zo wordt niet alleen het centrum van Moen ontlast van zwaar vrachtverkeer maar zal ook het centrum van Heestert eindelijk verkeersveilig worden. Een mijlpaal in onze gemeentelijke geschiedenis.”

Auteurs: