Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Tielt wil plan voor veilige schoolomgevingen

Tielt wil plan voor veilige schoolomgevingen

Nieuws
11/02/2020

Veel van die scholen liggen langs gevaarlijke gewestwegen. Ze vragen dan ook al jaren naar maatregelen. De scholen zullen bij de opmaak van het verkeersplan alvast zelf voorstellen kunnen doen.  De N-VA/Open Vld-fractie van Tielt stelt de meerderheid intussen voor om een subsidiedossier in te dienen bij bevoegd minister Lydia Peeters om enkele schoolomgevingen verkeersveiliger te maken door kleine aanpassingen zoals snelheidsremmers en verlichting voor zebrapaden.

Mobiliteitsplan voor de binnenstad

Het stadsbestuur bevestigt dat het al subsidies heeft aangevraagd voor zulke maatregelen, maar wil vooral een goed mobiliteitsplan laten opstellen, voor de hele binnenstad. De stad wil het plan tegen voorjaar 2021 klaar hebben. Dat zal dan dienen om met Agentschap Wegen en verkeer rond de tafel te zitten.

 

 

 

 

Joris Tack (Open Vld): “Alle steun is welkom. Op die manier houden we budget over om op termijn ook de andere schoolomgevingen aan te pakken".

De subsidie komt voor maximaal de helft van de uitgaven tussen met een maximum van 25.000 euro. Per jaar mag er maximaal voor 10 schoolomgevingen een subsidie aangevraagd worden. "Wij zien bijvoorbeeld dat in bepaalde schoolomgevingen ondanks een zone 30 nog steeds te snel wordt gereden. Een betere aanduiding hiervan via de nieuwere dynamische verlichte borden kan hierin al een hele verbetering zijn. Ook kunnen er andere maatregelen genomen worden zoals bijvoorbeeld gevleugelde zebrapaden waar dit mogelijk is".

De fractie vraagt deze materie te agenderen op de eerstvolgende verkeerscommissie waarna een actieplan wordt opgesteld met daaraan gekoppeld de subsidieaanvraag. NVA/Open Vld hoopt alvast dat de meerderheid op het voorstel ingaat.

Auteurs: