Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Voor de meeste leerlingen start schooljaar zonder mondmasker in de klas

Voor de meeste leerlingen start schooljaar zonder mondmasker in de klas

Nieuws
01/09/2021

In Vlaanderen valt in het basisonderwijs de mondmaskerplicht dit schooljaar volledig weg. Voor het secundair geldt dat er opnieuw les mag worden gegeven en gevolgd zonder mondmasker wanneer wordt stilgezeten. In Brussel gelden nog de regels van het vorige schooljaar. Ook op andere plaatsen waar de coronacijfers niet goed zijn, kan opnieuw de mondmaskerplicht worden ingevoerd en kunnen klasgroepen preventief worden getest of in quarantaine geplaatst.

Ook uitstappen kunnen dit schooljaar, maar voor het secundair onderwijs gelden buiten de klasvloer de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Er geldt dus bijvoorbeeld wel een mondmaskerplicht op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd. Voorts moeten leerlingen geen mondmasker dragen tijdens sportactiviteiten. Het onderwijsveld zal net als vorig schooljaar regelmatig samenkomen om de coronasituatie te evalueren. Het eerste overleg is eind september gepland.

Net als elk jaar gaat de start van het nieuwe schooljaar gepaard met een aantal nieuwigheden. Dit schooljaar gaat het onder meer om een verplichte taaltest voor alle kinderen van het derde kleuterklas, nieuwe regels rond de vaste benoemingen en evaluatie van leerkrachten, nieuwe eindtermen in het derde middelbaar en een gratis computer voor alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar. Dé grote uitdaging dit schooljaar - en wellicht ook de komende - wordt het lerarentekort. Dat is niet nieuw, maar het probleem lijkt urgenter te worden. Bovendien hangt het tekort samen met heel wat andere zaken: de leervertraging wegwerken, de kwaliteit van ons onderwijs opkrikken en het personeelsbeleid op scholen aanpakken.

Auteurs: 
Belga